Bij vragen richt u tot vragen@aanmeldeninlimburg.be.